Lakše kupuj sa Pijace na klik: preuzmi aplikaciju

Zaštita ličnih podataka
Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korišćenju Registracijom na Pijacu na klik ili pristupanjem putem Pijace na klik mobilne aplikacije dajem saglasnost da Pijaca na klik, poljoprivredni proizvođači I distributeri (u daljem tekstu Partneri) čiji su proizvodi dostupni na sajtu prikupljaju, obrađuju i međusobno prosleđuju i razmenjuju (dalje u tekstu: obrada podataka) sledeće podatke: moje lične podatke navedene u registracijskoj formi i podatke o mojim porudžbinama. Pomenutu saglasnost za obradu podataka dajem u svrhu upoznavanja Pijace na klik sa mojim kupovnim navikama, u informativne svrhe, kao i u svrhe prometa usluga i robe Pijace na klik i partnera za sve vreme trajanja moje registracije, kao i za ostale prometne potrebe pružalaca usluga. Upoznat sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti u celosti će prestati obrada i čuvanje mojih podataka kao i moja registracija kod Pijace na klik. Upoznat sam sa pravom da u svakom trenutku mogu i delimično povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka. Kupac može na sopstveni zahtev zatražiti brisanje svojih ličnih podataka iz baze Pijace na klik putem e- maila.